Rejestracja / Logowanie

Blog ślubny

Porady i inspiracje ślubne

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – jakie dokumenty?

Ślub z obcokrajowcem w Polsce – jakie dokumenty?

Ślub jest piękną uroczystością, ale poza wyborem odpowiedniej sali weselnej, menu i sukni ślubnej, nie można zapominać o dokumentach. Biurokracja dopada Młodą Parę również i w tym wyjątkowym dniu. W przypadku ślubu z obcokrajowcem niestety lista potrzebnych dokumentów się wydłuża. Jeśli to czytasz to z całą pewnością też planujesz małżeństwo z obcokrajowcem. Przedstawimy dokładną listę dokumentów, jakie trzeba przygotować, aby Wasza uroczystość nie została niczym zakłócona i odbyła się zgodnie z planem, w cudownej atmosferze.


Ślub z cudzoziemcem w Polsce – potrzebne dokumenty

Miłość nie wybiera. Nie ważne, czy jesteście tej samej narodowości, czy wyznania, najważniejsze jest uczucie, które Was połączyło. Jeśli dwoje ludzi naprawdę się kocha to nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Dlatego też zgromadzenie kilku dokumentów do zorganizowania ślubu też nie będzie stanowiło większego problemu, zwłaszcza, że dostaniecie od nas małą ściągę. 

Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce można zorganizować bardzo szybko, trzeb jednak skompletować następujące dokumenty:

 • obcokrajowiec musi przedstawić dokument stwierdzający jego tożsamość, czyli paszport oraz kartę pobytu;
 • w niektórych krajach na wniosek obywatela wydawane są zaświadczenia, które mówią o tym, że jego kraj ojczysty zezwala na to, aby zawarł on związek małżeński; jeśli jednak kraj, z którego pochodzi obcokrajowiec nie wydaje tego typu zaświadczeń, przyszły małżonek musi zwrócić się z prośbą do sądu rejonowego o wydanie tego typu zaświadczenia;
 • skrócony odpis aktu urodzenia, wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie, że obcokrajowiec jest zameldowany na terenie Polski;
 • rozwodnik, albo wdowiec, musi dodatkowo przedstawić odpowiedni dokument, który potwierdzi ustanie małżeństwa – rozwód, albo stwierdzi zgon współmałżonka.

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu stanu cywilnego co najmniej 31 dni przed ustaloną datą ślubu. 

Osoba z polskim obywatelstwem kompletuje następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający jej tożsamość, w tym przypadku dowód osobisty;
 • skrócony akt urodzenia;
 • rozwodnik musi przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo musi dostarczyć odpis wyroku sądowego;
 • wdowiec, musi dostarczyć odpis aktu zgonu współmałżonka.

Dodatkowe dokumenty wypełniane w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • oświadczenie obu stron odnośnie tego jakie nazwisko przyjmą po ślubie małżonkowie, jak również jakie nazwisko przyjmą ich dzieci.

W urzędzie ma również miejsce sporządzenie dokumentu, w którym jest wyraźnie napisane, że nie ma żadnych przeciwskazań do tego, aby zawrzeć związek małżeński. W urzędzie należy również wspomnieć o tym, że obcokrajowiec nie mówi biegle po polsku, wówczas w uroczystości będzie musiał wziąć udział tłumacz przysięgły. 

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Jeśli marzy się Tobie ślub konkordatowy z cudzoziemcem to dodatkowo do kancelarii parafialnej należy dostarczyć jeszcze:

 • zaświadczenie wydane w USC, że nie ma przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego;
 • zaświadczenie o chrzcie i bierzmowaniu; jeśli obcokrajowiec nie przyjmował nigdy tych sakramentów może je przyjąć przed ślubem, ale postarajcie się to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem; przyjęcie sakramentu wymaga przejścia odpowiednich nauk;
 • zaświadczenie o tym, że odbyliście nauki przedmałżeńskie;
 • dane świadków.

Ślub jednostronny z obcokrajowcem

Do ślubu jednostronnego dochodzi w sytuacji, gdy jedno z przyszłych małżonków jest osobą niewierzącą. Pamiętajcie o tym, że na ślub jednostronny trzeba uzyskać zgodę, którą wydaje biskup. Śluby jednostronne zawierane są zarówno pomiędzy osobami posiadającymi takie samo obywatelstwo, jak również posiadającymi inne obywatelstwa. Tylko w momencie, gdy kapłan zwolni osobę wierzącą z obowiązujących ją przepisów prawa kościelnego, może ona wejść w związek małżeński z osobą innego wyznania. Strona katolicka musi złożyć oświadczenie, że ich potomstwo zostanie ochrzczone i wychowane w katolickiej wierze. Zaś strona niekatolicka musi złożyć oświadczenie, że pozwoli stronie katolickiej spełniać jej praktyki religijne i zgadza się na wychowanie potomstwa w wierze katolickiej.

Ślub z obcokrajowcem spoza UE

Oczywiście decydując się na ślub z obcokrajowcem spoza UE nie ominie Was gromadzenie wszystkich powyższych dokumentów. Musicie się przygotować na jeszcze jedno utrudnienie. Mianowicie osoba taka musi udać się na rozmowę do konsula, która ma charakter sprawdzający. Zastanawiacie się pewnie – po co ta rozmowa? Odbywa się ona z tego względu, że osoba pochodząca spoza UE w momencie ślubu z Polką/Polakiem zyskuje dodatkowe przywileje, jakimi są legalizacja pobytu oraz pracy w Polsce. 

Przyznajemy, że formalności związanych ze ślubem z obcokrajowcem jest nieco więcej, jednak pamiętajcie o tym, że jak już zgromadzicie te wszystkie dokumenty to wtedy będziecie mogli się cieszyć Waszym wymarzonym ślubem i wspólnym dalszym życiem. 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *