Rejestracja / Logowanie

Blog ślubny

Porady i inspiracje ślubne

Protokół przedślubny – co to jest? Jak wygląda?

Protokół przedślubny – co to jest? Jak wygląda?

Każda przyszła Para Młoda przed ślubem musi obowiązkowo udać się do swojej parafii, aby spisać wraz z księdzem protokół przedślubny. W tym poradniku przedstawiamy informacje na temat, czym jest protokół przedślubny oraz jakie pytania zawiera. Dokument składa się z kilku części oraz kilkudziesięciu pytań, na które musimy odpowiedzieć.

W celu sporządzenia protokołu ślubnego przyszła para młoda musi osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej. Ksiądz przeprowadzi z parą narzeczonych rozmowę, podczas której zada kilka pytań oraz ustali niezbędne formalności. Protokół przedślubny często nazywany jest także protokołem przedmałżeńskim, dokument oficjalnie nazywa się Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. Dokument spisywany jest w przypadku par, które zdecydowały się na ślub kościelny lub ślub konkordatowy.

Zobacz także: Zmiana nazwiska po ślubie – co musisz wiedzieć?

Co to jest protokół przedślubny?

Mało kto wie przed ślubem, że należy sporządzić dokument tzw. protokół przedślubny. Dla przyszłych Par Młodych to często bardzo niezręczny i stresujący moment. Wiele osób, obawia się bardzo intymnych lub bardzo osobistych pytań, które padną z ust księdza podczas rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. Nikogo nie ominie sporządzenie takiego protokołu, dokument ten jest obowiązków do ślubu, bez tego dokumentu ślub może zostać unieważniony. Rozmowa z księdzem oraz wypełnienie protokołu nie powinno trwać dłużej niż 45 minut.

Dla osób, których nurtuje pytanie, czego spodziewać się podczas wypełnienia protokołu, służymy pomocą i wyjaśniamy. Czego dotyczą pytania zadawane przez księdza podczas sporządzania protokołu przedślubnego? Wiele pytań jest bardzo formalnych, między innymi o nasze dane osobowe czy aktualny adres zamieszkania. Większość pytań ma charakter religijny i związane są z wiarą. W protokole dostępnych jest także kilka pytań na temat narzeczonych takich jak długość znajomości oraz o stosunki i relacje z rodzicami. Pojawiają się także pytania bardziej intymne, kilka pytań dotyczy między innymi naszego pokrewieństwa oraz sfery seksualnej. Poniżej przedstawiamy wzór protokołu przedślubnego, gdzie przeczytasz wszystkie pytania, które zada Wam ksiądz.

Protokół przedślubny – wzór

Protokół przedślubny zawiera bardzo wiele pytań, aby ograniczyć stres podczas wypełniania go warto zapoznać się z listą pytań oraz zobaczyć wzór dokumentu. Pytania, na które muszą odpowiedzieć narzeczeni. W niektórych przypadkach ksiądz może poprosić nas o to, aby wypełnić protokół osobno. Wszystko zależy od danej parafii oraz księdza. Przykład i wzór w formacie .pdf jak wygląda protokół przedślubny.

PROTOKÓŁ
ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI
PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

I. Dane personalne

 • Imię i nazwisko
 • Imię, nazwisko zawód ojca i matki – w przypadku matki wymagane jest również nazwisko panieńskie
 • Numer, seria i miejsce wydania dowodu osobistego
 • Data i miejsce urodzenia
 • Data i miejsce przystąpienia do sakramentów św. – chrztu, komunii, bierzmowania
 • Adres zamieszkania
 • Adres zamieszkania rodziców
 • Stan cywilny
 • Wykształcenie i zawód

Następne pytania dotyczą naszej wiary, narzeczeni będą musieli odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy zgadzasz się z zasadami religii chrześcijańskiej?
 • Czy modlisz się, uczestniczysz regularnie w mszy św. i przystępujesz do sakramentów?
 • Czy przed ślubem przystąpisz do sakramentu pokuty i komunii św.?
 • Czy ukończyłeś kurs nauki przedmałżeńskiej?

Kolejna część pytań dotyczy znajomości nowożeńców oraz ich rodzin:

 • Jak długo się znacie?
 • Od kiedy jesteście zaręczeni?
 • Czy Wasze rodziny się znają?
 • Czy rodziny obu stron wiedzą o małżeństwie i zgadzają się na nie. Jeśli któraś z rodzin nie wyraża zgody, należy powiedzieć dlaczego.

II. Przeszkody małżeńskie

Następnie ksiądz przechodzi do części dotyczącej przeszkód, które mogłyby uniemożliwić zawarcia małżeństwa.

 1. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
 • Czy istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego zdrowia?
 • Czy sądzisz, że będziesz mogła/mógł mieć dzieci?
 • Czy masz wątpliwości dotyczące współżycia małżeńskiego.
 1. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
 • Czy byłaś, byłeś już w związku małżeńskim? Jeśli tak, dlaczego już nie jesteś?
 • Czy zawarłaś/zawarłeś związek cywilny z inną osobą? Jeśli tak, dlaczego nie jesteś już w związku z partnerem?
 • Kiedy i z jakich powodów nastąpił rozwód?
 • Czy masz zobowiązania względem dzieci bądź byłych partnerki/partnera?
 1. Przeszkoda występku (kan.1090)
 • Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka którejś za stron?
 • Jaki był powód śmierci współmałżonka?
 • Czy któraś ze stron jest współwinna śmierci współmałżonka?
 1. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
 • Czy narzeczeni są spowinowaceni w linii prostej?
 1. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
 • Czy któraś ze stron była w nieważnym już związku małżeńskim bądź żyła w konkubinacie z krewnymi ze strony przyszłego współmałżonka?
 1. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
 • Czy narzeczeni nie pozostają w stosunku rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?
 1. Przeszkoda święceń (kan. 1087)
 • Czy narzeczony przyjął święcenia diakonatu lub kapłaństwa?
 1. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
 • Czy narzeczeni składali wieczysty i publiczny ślub czystości w instytucie zakonnym? *Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego
 1. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)
 • Czy narzeczeni pozostają względem siebie w relacji w związku z sakramentem chrztu?

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

 1. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
 • Czy chcesz zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła – tak, by było ono jedno i nierozerwalne do śmierci?
 • Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła dotyczącą nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
 • Czy dopuszcza myśl o rozwodzie lub separacji, jeśli w małżeństwie pojawią się problemy?
 • Czy pragniesz przyjąć potomstwo i wychować dzieci zgodnie z nauką Kościoła?
 • Czy zgadzasz się z zasadami etyki katolickiej w planowaniu rodziny?
 1. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
 • Czy w rodzinie występują choroby psychiczne?
 • Czy jesteś przekonana/przekonany o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy masz zdolność do rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
 • Czy cierpisz na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których nie wie druga przyszły współmałżonek? (kan. 1095, n. 3)
 • Czy nadużywasz alkoholu lub innych środków odurzających? Czy jesteś od nich uzależniony? Czy druga strona o tym wie?
 1. Warunek (kan. 1102)
 • Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 • Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
 • Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?
 1. Przymus (kan. 1103)
 • Czy samodzielnie i dobrowolnie podjąłeś decyzję o wstąpieniu w związek małżeński?
 • Komu zależy na zawarciu tego związku?
 • Czy nie ma nacisku zawarcia małżeństwa ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
 • Czy nie występują inne okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?
 1. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
 • Czy narzeczeni nie ukrywają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. takich jak niepłodność, nałogi, zobowiązania finansowe?

IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.

a) Pytania dla strony katolickiej

 • Czy wiesz, że udane pożycie w małżeństwie może być zagrożone z powodu różnic w sprawach wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
 • Jak postąpisz w sytuacjach konfliktowych, w których żadna strona nie będzie chciała ustąpić, np. w kwestiach moralnych czy wychowania dzieci zgodnie z nauką Kościoła?
 • Czy zgodzisz się na postępowanie niezgodne z Kościołem dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

b) Pytania dla strony niekatolickiej:

 • Czy zdaje sobie sprawę z problemów, jakie mogą powstać na skutek różnicy poglądów bądź innej oceny moralnej w wielu sprawach?
 • Czy wiesz o obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 • Czy znasz obowiązki sumienia przyszłego współmałżonka?
 • Czy zgadzasz się z  zasadami jedności i nierozerwalność małżeństwa oraz jego celami: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

c) W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 • Jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego, czy narzeczona chce przyjąć ów obrządek?
 • Jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego, czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

V. Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

W tej części zostanie ustalona data oraz imię i nazwisko księdza, który przeprowadził rozmowę duszpasterską z narzeczonymi.

VI. Dokumenty

 • Metryka chrztu
 • Dokument potwierdzający ukończenie katechezy przedmałżeńskiej
 • Dowód osobisty
 • Zapowiedzi. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
 • Świadectwo zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego

Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa – wzór pdf

Wiele pytań może wydawać się niepotrzebnych, jednak w przypadku gdy któraś ze stron będzie ubiegać się o unieważnienie małżeństwa, spisany protokół może być przedstawiony jako dowód w postępowaniu.

Nowy wzór protokołu przedślubnego pozwala lepiej rozeznać, czy małżeństwo ma szanse być trwałe, nierozerwalne zmiany w protokole przedślubnym dostępne będą od 1 czerwca 2020 roku.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *